Úvod » Produkty » Disolvery » Dissolver 2300 xH

Dissolver 2300 xH

Model 2300 xH je konstruován pro dispergaci, předmíchání a konečné míchání v mobilních kontejnerech do průměru 1500 mm a je schopen díky své robustní konstrukci zpracovat objem až do 2300 litrů.

Disolver má výšku zdvihu 1400 mm, která je dosažena ze spodní polohy během cca 35 vteřin.

Disolver je dodáván s upínacím zařízením pro kontejnery o průměrech od 800 mm do 1500 mm, které je připevněno na stojanu disolveru. V jednom rameni je zabudován bezpečnostní vypínač, který zajišťuje, že disolver může být uveden do chodu jedině tehdy, když je kontejner řádně upevněn. Dále je možné disolver vybavit 2 ks upínacího zařízení, pro práci ve dvou mobilních kontejnerech.

Přednosti

 • Velmi pevná a stabilní konstrukce
 • Kromě očištění nevyžaduje denní údržbu
 • Jednoduchá údržba ve stanovených intervalech díky malému počtu mazacích míst, která jsou snadno přístupná
 • Chod stroje bez vibrací a s s malou hladinou hluku
 • Jednoduchá a bezpečná obsluha stroje z ovládacího panelu
 • Bezpečnostní vypínač vestavěný ve stojanu stroje, nastavitelný podle výšky kontejneru tak, aby bylo zajištěno, že se míchací jednotka nemůže zvednout výše, než je horní hrana kontejneru, pokud se míchací jednotka otáčí.
 • Elektrohydraulické zvedání a spouštění míchací jednotky s plynule nastavitelnými otáčkami během provozu v rozmezí 400 – 1200 ot/min
 • Ve standardním provedení má disolver CE známku v souladu s příslušnými předpisy EU

Dissolver 2300KH

Model K je dodáván s ovládacím panelem, který ovládá následující činnosti:

 • start/stop motoru disolveru
 • zvedání a spouštění disku míchací jednotky
 • zvyšování a snižování otáček disolveru
 • nouzový bezpečnostní vypínač
 • kontrolní světlo pro proruchy, opotřebení hnacího řemene a přetížení motoru disolveru
 • digitální přístroj pro disolver, ukazující otáčky disolveru
 • Plynule nastavitelné otáčky během provozu v rozmezí 400 – 1200 ot/min pomocí servomotoru

Technické údaje: Typ 2300 KH

Rozsah počtu otáček: 400 – 1200 ot./min
Hlavní motor NHP6075100122Hlavní motor ExHP50608095109
kW45557590kW3644587080

Dissolver 2300ZH

DIAF vyvinul novou řadu disolverů ovládaných frekvenčním měničem se zvláštním zřetelem na nízkou hlučnost. Ceny jsou téměř stejné a jsou ekvivalentní k tradičním disolverům s přestavitelnou řemenicí.

Přednosti

 • Dobrá dispergace, předmíchání a konečné míchání při nízké spotřebě elektrické energie
 • Připojení k frekvenci proudu 50 i 60 Hz beze změny motoru
 • Zjednodušení mechanické konstrukce
 • Eliminace kritických otáček hřídele

DIAF PLC systémem řízení procesu

V návaznosti na frekvenční měnič mohou být tyto disolvery dodány s osvědčeným DIAF systémem řízení procesu s použitím PLC:

 • Otáčky a výšková poloha míchacího disku jsou optimalizovány během přidávání pevné látky (prášku) a během dispergace
 • Teplota produktu může být měřena jak ve stacionárních, tak v mobilních kontejnerech
 • Nastavitelný časový spínač umožňuje nastavit dobu dispergace
 • Provozní data mohou být zaznamenávána a uložena do PC pro následnou kontrolu a pro kontrolu jakosti
 • Vestavěný modem umožňuje firmě DIAF přístup ke stroji a šetří čas v případě požadavku vyhledání příčin poruchy

Technické údaje: Typ 2300 ZH

Rozsah počtu otáček: 400 – 1200 ot./min.
Hlavní motor NHP6075100122Hlavní motor ExHP506075100122
kW45557590kW3745557590