Úvod » Produkty » Disolvery » Dissolver 3500 xS

Fotografie k: Dissolver 3500 xS

Dissolver 3500 xS

Model 3500 xS je konstruován pro umístění do plošiny (rampy), ale pro svoji nízkou konstrukční výšku je také vhodný do provozoven s takovou konstrukcí pater, ve kterých je patro vnímáno jako podlaha pro umístění kontejneru a disolver (vlastní stroj) je upevněn v mezipatře.

Disolver může pracovat se 2, 3 nebo 4 stacionárními kontejnery o průměru až do 1600 mm a celkovým objemem jednoho kontejneru do 3500 litrů.

Disolver je dodáván s délkou míchací hřídele upravenou podle rozměrů uživatelových kontejnerů tak, aby bylo možno zajistit optimální dispergaci.

Disolver má výšku zdvihu 1600 mm, která je dosažena ze spodní polohy během cca 40 vteřin.

Přednosti

 • Velmi pevná a stabilní konstrukce
 • Kromě očištění nevyžaduje denní údržbu
 • Jednoduchá údržba ve stanovených intervalech díky malému počtu mazacích míst, která jsou snadno přístupná
 • Chod stroje bez vibrací a s s malou hladinou hluku
 • Jednoduchá a bezpečná obsluha stroje z ovládacího panelu
 • Bezpečnostní vypínač vestavěný ve stojanu stroje, nastavitelný podle výšky kontejneru tak, aby bylo zajištěno, že se míchací jednotka nemůže zvednout výše, než je horní hrana kontejneru, pokud se míchací jednotka otáčí.
 • Elektrohydraulické zvedání a spouštění míchací jednotky s plynule nastavitelnými otáčkami během provozu v rozmezí 400 – 1200 ot/min
 • Ve standardním provedení má disolver CE známku v souladu s příslušnými předpisy EU

Dissolver 3500 KS

Všechny modely K jsou dodávány s ovládacím panelem, který ovládá následující činnosti:

 • start/stop motoru disolveru
 • zvedání a spouštění disku míchací jednotky
 • zvyšování a snižování otáček disolveru
 • nouzový bezpečnostní vypínač
 • kontrolní světlo pro proruchy, opotřebení hnacího řemene a přetížení motoru disolveru
 • digitální přístroj pro disolver, ukazující otáčky disolveru
 • Plynule nastavitelné otáčky během provozu v rozmezí 400 – 1200 ot/min pomocí servomotoru

Technické údaje: Typ 3500 KS

Rozsah počtu otáček: 400 – 1200 ot./min.
Hlavní motor NHP6075100122Hlavní motor ExHP50608095109
kW45557590kW3644587080

Dissolver 3500 ZS

DIAF vyvinul novou řadu disolverů ovládaných frekvenčním měničem se zvláštním zřetelem na nízkou hlučnost. Ceny jsou téměř stejné a jsou ekvivalentní k tradičním disolverům s přestavitelnou řemenicí.

Přednosti

 • Dobrá dispergace, předmíchání a konečné míchání při nízké spotřebě elektrické energie
 • Připojení k frekvenci proudu 50 i 60 Hz beze změny motoru
 • Zjednodušení mechanické konstrukce
 • Eliminace kritických otáček hřídele

DIAF PLC systémem řízení procesu

V návaznosti na frekvenční měnič mohou být tyto disolvery dodány s osvědčeným DIAF systémem řízení procesu s použitím PLC:

 • Otáčky a výšková poloha míchacího disku jsou optimalizovány během přidávání pevné látky (prášku) a během dispergace
 • Teplota produktu může být měřena jak ve stacionárních, tak v mobilních kontejnerech
 • Nastavitelný časový spínač umožňuje nastavit dobu dispergace
 • Provozní data mohou být zaznamenávána a uložena do PC pro následnou kontrolu a pro kontrolu jakosti
 • Vestavěný modem umožňuje firmě DIAF přístup ke stroji a šetří čas v případě požadavku vyhledání příčin poruchy

Technické údaje: Typ 3500 ZS

Rozsah počtu otáček: 400 – 1200 ot./min.
Hlavní motor NHP6075100122Hlavní motor ExHP506075100122
kW45557590kW3745557590