Úvod » Produkty » Perlové mlýny » DYNO-MILL ML

Fotografie k: DYNO-MILL ML

DYNO-MILL ML

MULTI LAB laboratorní perlový mlýn

Technologie dispergace a mokrého mletí dovedená k dokonalosti

Ideální pro výzkum a vývoj

Význačné rysy perlového mlýna DYNO®-MILLMULTI LAB

 • Ideální pro co nejmenší možné aplikace ve výzkumu a vývoji a pro poloprovozní výrobu.
 • Kontinuální nebo diskontinuální výrobní postup s s univerzálním laboratorním mlýnem odpovídající použití různých, snadno vyměnitelných mlecích komor.
 • Dva principy mletí na jednom mlýnu a to buď s mlecími disky typu KD nebo patentovanými DYNO®-akcelerátory.
 • Flexibilní koncepce mletí znamená, že je možné převádět získané provozní parametry na všechny větší provozní DYNO®-MILL mlýny, které pracují na stejném principu.
 • Ideální zařízení pro libovolný produkt díky výběru široké možné nabídky různých materiálů pro díly, které přicházejí v procesu mletí do styku s produktem – od tvrzené oceli, přes nerezovou ocel, wolframkarbid, zirkonoxidovou keramiku, siliciumkarbid, polyuretan, polyamid, až po Teflon.
 • Zaručená dlouhá životnost žádná kontaminace kovy při použití vysoce kvalitních keramických materiálů (SiC, ZrO2).
 • Malý objem zpracovávaného produktu v daném okamžiku v mlecí komoře a ideální chladící vlastnosti dovolují zpracovávat i tepelně citlivé produkty.
 • Snadná manipulace – mlýn MULTI LAB může být demontován a změněna jeho konfigurace provedením několika málo jednoduchých operací.
 • Konstrukce odpovídající požadavkům GMP – velmi snadné čištění s použitím minimálního množství čistící kapaliny.
 • Obsluha mlýna je snadná v důsledku velice dobře zkonstruovaného ovládacího systému – získávání a monitoring provozních parametrů pomocí moderního WAB VIEW systému řízení provozu mlýna.

Jedinečný perlový mlýn - DYNO®-MILL MULTI LAB – je používán na kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů od nízké do vysoké viskozity na velikosti umletých částic v rozsahu mikrometrů až nanometrů.

Dva principy mletí – jedno řešení | nepřekonatelná proměnnost

DYNO®-MILL MULTI LAB může být vybaven tradičními mlecími disky typu KDL, stejně jako patentovanými DYNO® - akcelerátory. Mlecí disky nebo DYNO® - akcelerátory, které jsou nasazeny na mlecí hřídeli a lze je snadno vyměnit, přenášejí energii mlecích elementů na mletý produkt tak, aby byly zajištěny dispergace a mletí.

Diskontinuálně nebo kontinuálně | Optimální výrobní proces pro každý produkt

Diskontinuální provoz

Pro zpracování suspenzí s vysokým obsahem kapalné fáze mohou být použity mlecí komory s objemem 0,15 l nebo 0,3 l se vsázkami 85 ml nebo 170 ml. Produkt musí být po mletí oddělen od mlecích elementů buď pomocí síta nebo filtrace.

Tento princip mletí je používán zejména pro rozrušení buněk v mikrobiologii a pro přípravu aktivních příměsí ve farmacii.

Kontinuální provoz

Pro zpracování suspenzí s vysokým obsahem kapalné fáze až po viskózní čerpatelné suspenze v množství nad 500 ml se používají mlecí komory o objemu 0,15 l, 0,3l, 0,6l a 1,4l. Čerpadlo umístěné blízko mlýna dodává suspenzi do mlýna DYNO®-MILL MULTI LAB. Mlecí elementy jsou zadržovány uvnitř mlecí komory za použití dynamického štěrbinového separátoru, který dovoluje použití mlecích elementů o průměru od 0,1 do 2,0 mm.

Pro cirkulační mletí s vysokými hodnotami průtoku suspenze se používá princip mletí ECM s použitím DYNO®- akcelerátorů. Tato alternativa však může být použita i pro konvenční provoz s jením průtokem mlecí komorou při nízkých hodnotách průtoků. V tomto případě lze použít pouze mlecí komoru 0,6 l.

Reprodukovatelnost s optimální kvalitou produktu s WAB koncepcí řízení procesu a validace

WAB poskytuje komplexní ovládací systém. Mlýn DYNO®-MILL MULTI LAB může být vybaven ovládáním od ovládání ručního, přes poloautomatické, až po plně automatický systém ovládání navržený a zkonstruovaný jako odolný vůči postřiku resp. v protivýbušném provedení v souladu se směrnicí 94/9/EU (ATEX).

WAB VIEW ovládací systém

Vedle snadného postupu vývoje a jednoduché obsluhy mlýna, zaručuje ovládací systém WAB VIEW správný monitoring, získávání a záznam všech důležitých provozních dat. Konstrukce PCL ovládání je modulová a schopná rozšíření:

 • Získávání dat
 • Ovládání procesu přes teplotu produktu nebo příkon v kW
 • Zobrazovací systém s komplexním řízením formulací
 • Komunikační systém přes modem
 • Spojení na PC nebo ovládací systém jsou v naší nabídce a jsou poskytovány na vyžádání

Konstrukce vyhovující farmacii – s WAB koncepcí validace

Kvalifikační dokumentace DQ, IQ, OQ, která je požadována pro validaci nebo certifikáty pro součásti zařízení, které jsou důležité pro výrobní proces, jako kalibrační a materiálové certifikáty jsou k dispozici pro všechny mlýny DYNO®-MILL. Na vyžádání můžeme též provést Test akceptace u výrobce (Factory Acceptance Test) v našem závodě nebo Test akceptace u provozovatele (Site Acceptance Test) ve vašem závodě na konečném místě umístění stroje.

Modulární konstrukce - snadný provoz a údržba

Rychlá manipulace a čištění

Kompletace mlýnů DYNO®-MILL MULTI LAB je dobře navržená a optimálně přizpůsobená každému procesu. Provoz, čištění a otvírání mlecí komory pro obsluhu je velice jednoduché. Čištění se provádí s minimálním množstvím ředidel / čistící kapaliny, ztráty produktu jsou minimální a přechod z jednoho produktu na druhý je velmi snadný.

Těsnění mlecí hřídele

Těsnění mlecí hřídele je provedeno jednoduchou nebo dvojitou mechanickou ucpávkou vyvinutou ve firmě WAB, nebo speciálním břitovým těsněním. Kompaktní konstrukce této jedinečné mechanické ucpávky dovoluje její snadnou a rychlou výměnu. Systém promývání ucpávky hřídele využívá promývací kapaliny slučitelné s produktem v uzavřeném promývacím okruhu, ve kterém je zabudováno čerpadlo a zásobní nádrž promývací kapaliny. Před dodáním stroje je vždy mechanická ucpávka kontrolována na netěsnost a celkovou kvalitu, což zvýrazňuje spolehlivost mechanických ucpávek WAB. Kromě jednoduché údržby, může být mechanická ucpávka poslána k firmě na revizi. WAB vymění odpovídající funkční díly. Po revizi projde mechanická ucpávka standardním kvalitativním testem firmy WAB. Tímto způsobem získají naši zákazníci optimální prospěch a snižují se tak významně náklady na údržbu.

Převod parametrů z laboratoře do provozu

Ideální laboratorní mlýn pro všechny potřeby mletí a dispergace v oblasti výzkumu, vývoje a poloprovozu.

Geometrické uspořádání mlecích systémů odpovídají svým poměrem výrobním mlýnům a proto mohou být získané výkony a parametry dosažené při dispergaci/mletí na laboratorním mlýnu snadno převedeny na větší mlýny typu DYNO®-MILL KD a  ECM (vysoce výkonný perlový mlýn).

Přehled rozsahu variant DYNO®-MILL MULTI LAB

TypObjem mlecí komory lMinimální objem vsázky mlSystém mletí Ø mmPohon mlýna kWSpotřeba chladící vody l/hodHmotnost kgRozměry dxšxv mm
Diskontinuální0,1585KD mlecí disky, 643,3 —4,0250 —40095 —125680 × 740 × 580
0,3170KD mlecí disky, 64
Kontinuální0,15500KD mlecí disky, 64
0,3600KD mlecí disky, 64
0,6800DYNO®-Akcelerátory, 64
0,6800KD mlecí disky, 64
1,42000KD mlecí disky, 80

Změna vyhrazena. Uvedené charakteristiky jsou směrné hodnoty a některé závisí na zpracovávaném produktu.