Úvod » Aplikace » Vývoj a testování - laboratorní zařízení

Vývoj a testování - laboratorní zařízení

Perlové mlýny …

DYNO-MILL RL

Jedinečný perlový mlýn pro vývojové práce a pro stanovení formulací - DYNO®-MILL RESEARCH LAB. Vhodný pro kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou, lze dosahovat velikosti umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů.

DYNO-MILL ML

DYNO®-MILL MULTI LAB je využíván ve výzkumu, vývoji a poloprovozní výrobě pro dispergaci a mokré mletí. Pro diskontinuální operace lze použít vyměnitelné kontejnery 0.15 a 0.3 litrů, pro kontinuální operace mlecí kontejnery 0.3, 0.6 a 1.4 litru. Flexibilita stroje spolu s dostupností široké palety materiálového provedení vnitřních dílů dělá z MULTI LABu ideální laboratorní mlýn splňující i nejnáročnější požadavky.

Mísiče …

Turbula

Zařízení pro homogenní mísení práškových materiálů. Používá se ve všech průmyslových odvětvích při výzkumu, vývoji a výrobě. Tři varianty provedení s maximálními objemy kontejnerů do 2, 17 a 55 litrů (T2F, T10B, T50A). Turbuly se vyznačují vysokou efektivitou, krátkými časy mísení, velmi tichým chodem, dlouhodobou životností a vysokou spolehlivostí.

Disolvery …

Minibatch Dissolver 20VH

Laboratorní a poloprovozní disolver ve stolním provedení pro předmíchání, dispergaci a domíchání dávek o objemu do cca. 15 litrů.

Mlecí kuličky …

Zirconox

Zirkonoxidové mlecí kuličky

Zircosil

Zirkonsilikátové mlecí kuličky