Úvod » Produkty » Perlové mlýny » DYNO-MILL ECM

Fotografie k: DYNO-MILL ECM

DYNO-MILL ECM

Vysoce výkonné perlové mlýny

Technologie dispergace a mokrého mletí dovedená k dokonalosti

Jedinečný vysoce výkonný perlový mlýn - DYNO®-MILL ECM – je používán na kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů od nízké do vysoké viskozity na velikosti umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů. DYNO®-MILL ECM poskytuje prvotřídní výkon při velmi vysokých průtocích při cirkulačním provozu, ale i při režimu jednoho průchodu.

Význačné rysy vysoce výkonného perlového mlýna DYNO® - MILL ECM

 • Patentované DYNO®-akcelerátory zajišťují mocný hydraulický pohyb mlecích elementů a zaručují vysoký a stejnoměrný přívod energie na mletý produkt, jak při nízké, tak i vysoké viskozitě.
 • Ideální pro průběžný nebo recirkulační výrobní postup s konstantní výkonností a s dosažením jak možno nejužšího spektra rozdělení velikosti částic.
 • Zaručená dlouhá životnost jako důsledek použití vysoce kvalitních materiálů (SiC, ZrO2, tvrzená chromová slitina).
 • Nízká měrná spotřeba elektrické energie (kWh/kg produktu) díky účinnému přívodu energie.
 • Malý objem zpracovávaného produktu v daném okamžiku v mlecí komoře a ideální chladící vlastnosti dovolují zpracovávat i tepelně citlivé produkty.
 • Šetrný proces mletí je výsledkem hydrodynamického proudění při pohybu náplně mlýna.
 • Výměna sítové patrony bez nutnosti otevření mlecí komory.
 • Velmi snadné čištění a minimální spotřeba čistící kapaliny.
 • Snadné zacházení spolu s nízkými náklady na provoz a údržbu, a to vše díky jedinečné konstrukci mlecí komory.
 • Snadné provozovaní mlýna díky dobře navrženému systému ovládání.
 • Zaznamenávání provozních údajů a záruka reprodukovatelnosti použitím moderního WAB VIEW systému ovládání procesu (na přání).

Nejlepší výkon pro váš produkt - dokonalá konstrukce vnitřního prostoru mlýna

Mlecí elementy v mlýnech DYNO® - MILL ECM jsou urychlovány patentovanými DYNO®-akcelerátory. Z konstrukce mlýna vyplývá, že vnitřní oběh mlecích elementů je nastaven tak, že je zaručená omezená doba jejich setrvání v místě spolu s vysokou hustotou energie. Oběh mlecích elementů je mnohonásobně větší co do intenzity a rychlosti, než vliv složeného pohybu, kterým na mlecí elementy působí proudění produktu ve směru k jeho výstupu z mlecí komory. Mlecí elementy jsou zadrženy v mlecí komoře sítovou patronou umístěnou před výstupem produktu z mlecí komory. Účinné chlazení vnitřního mlecího válce zhotoveného z vysoce otěruvzdorného siliciumkarbidu dovoluje zpracování teplotně citlivých produktů.

Výběr kvalitních mlecích elementů je nezbytný a ovlivňuje výkonnost mletí či dispergace, stejně jako životnost dílů, přicházejících do kontaktu s mletým produktem. Firma WAB testuje a vyhledává ve své vlastní laboratoři různé, komerčně dostupné mlecí elementy pro použití v mlýnech DYNO® - MILL. Vy si nekupujete prostě jen mlýn od firmy WAB, vy obdržíte také profesionální rady, týkající se provozu mlýna a vašeho produktu.

Nejvyšší kvalita přichází s použitím materiálů vysoké jakosti

Požadavky na nejvyšší jakost ( mletí/dispergace bez styku s kovem), vysoká odolnost proti otěru a dlouhá životnost znamenají, že u mlýna DYNO®-MILL ECM jsou použity pouze ty nejlepší materiály. Pro díly, které přicházejí v průběhu procesu mletí do styku s produktem, jsou k dispozici materiály , jako tvrzená chromová slitina nebo keramické materiály/ zirkonoxidová keramika a siliciumkarbid.

Nízké provozní náklady a náklady na údržbu – jednoduchost a ekonomie

Kompletace mlýnů DYNO®-MILL ECM je dobře navržená a optimálně přizpůsobená každému procesu. Provoz, čištění a otvírání mlecí komory pro obsluhu je velice jednoduché. Čištění se provádí s minimálním množstvím ředidel / čistící kapaliny, ztráty produktu jsou minimální a přechod z jednoho produktu na druhý je velmi snadný.

Obsluha a čištění je snadné – zkracuje prostoje

 • Sítovou patronu lze vyměnit bez otevření mlecí komory.
 • Mlecí komoru lze otevřít pomocí snadno ručně ovladatelného přípravku na vodící liště. Čištění a montáž, resp. demontáž související s mlecí komorou může být prováděna v optimální pracovní výšce.
 • Pohyblivá výsuvná vana pro vypouštění mlecích elementů dovoluje jejich rychlou výměnu a čištění mlecí komory
 • DYNO®-akcelerátory mohou být demontovány s minimem ručních operací a je tak zaručen rychlý přístup k těsnění mlecí hřídele.

Těsnění mlecí hřídele

Těsnění mlecí hřídele je provedeno dvojitou mechanickou ucpávkou vyvinutou ve firmě WAB. Kompaktní konstrukce této jedinečné mechanické ucpávky dovoluje její snadnou a rychlou výměnu. Sestava promývání ucpávky hřídele, včetně chlazené zásobní nádrže promývací kapaliny z nerezové oceli, je vestavěna do krytu stroje a je snadno přístupná. Tlak v obvodu promývací kapaliny je nastavitelný regulačním ventilem. Před dodáním stroje je vždy mechanická ucpávka kontrolována na netěsnost a celkovou kvalitu, což zvýrazňuje spolehlivost mechanických ucpávek WAB. Kromě jednoduché údržby, může být mechanická ucpávka poslána k firmě na revizi. WAB vymění odpovídající funkční díly. Po revizi projde mechanická ucpávka standardním kvalitativním testem firmy WAB. Tímto způsobem získají naši zákazníci optimální prospěch a snižuje významně náklady na údržbu.

Reprodukovatelnost – moderní WAB VIEW systém ovládání

WAB poskytuje komplexní ovládací systém. Mlýny DYNO® - MILL mohou být vybaveny od ovládání ručního, přes poloautomatické, až po plně automatický systém ovládání. Navíc k usnadnění zkoumání a jednoduchému ovládání mlýna, zaručuje WAB VIEW ovládací systém vhodný monitoring a zaznamenávání všech důležitých provozních hodnot. Konstrukce PCL ovládání je modulová a schopná rozšíření:

 • Získávání dat
 • Ovládání procesu přes teplotu produktu nebo příkon v kW
 • Modul automatizace pro provoz s jedním průchodem nebo recirkulaci
 • Zobrazovací systémy s komplexním řízením formulací
 • Komunikační systém přes modem
 • Spojení na PC nebo ovládací systém jsou v naší nabídce a jsou poskytovány na vyžádání

Převod parametrů z laboratorních na provozní zařízení s patentovanými DYNO®-akcelerátory

Pro malé dávky 1 a více litrů a pro výzkumné a vývojové práce je ideálním řešením laboratorní mlýn MULTI LAB s DYNO®-akcelerátory ( mlecí komora s objemem 0,6 l). Ostatní velikosti mlýnů až do 60 u mlýna typu ECM Ultra je možné dodat. Díky shodnému procesu mletí s DYNO®-akcelerátory, je zaručen převod parametrů z laboratorního měřítka na mlýny provozní velikosti.

Přehled řady mlýnů DYNO® - MILL ECM

TypObjem mlecí komory lKapacita l/hodPohon mlýna kWSpotřeba chladící vody l/hodHmotnost kgRozměry dxšxv mm
MULTI LAB0,65 — 503,3 — 4,0400100680 × 740 × 580
ECM Pilot1,510 — 2007,58003801372 × 830 × 710
ECM Poly8,2100 — 150022,0 — 30,015009001390 × 800 × 1680
ECM Pro18,2300 — 250044,0 — 55,0200019001795 × 1016 × 1989
ECM Plus23,3400 — 300044,0 — 55,0200020001903 × 1016 × 1989
ECM Ultra60,0500 — 600090,0 — 125,0350037002300 × 1250 × 2120

Změna vyhrazena. Uvedené charakteristiky jsou směrné hodnoty a některé závisí na zpracovávaném produktu.