Úvod » Produkty » Perlové mlýny

Perlové mlýny


  DYNO-MILL RL

  Jedinečný perlový mlýn pro vývojové práce a pro stanovení formulací - DYNO®-MILL RESEARCH LAB. Vhodný pro kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou, lze dosahovat velikosti umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů.

  DYNO-MILL ML

  DYNO®-MILL MULTI LAB je využíván ve výzkumu, vývoji a poloprovozní výrobě pro dispergaci a mokré mletí. Pro diskontinuální operace lze použít vyměnitelné kontejnery 0.15 a 0.3 litrů, pro kontinuální operace mlecí kontejnery 0.3, 0.6 a 1.4 litru. Flexibilita stroje spolu s dostupností široké palety materiálového provedení vnitřních dílů dělá z MULTI LABu ideální laboratorní mlýn splňující i nejnáročnější požadavky.

  DYNO-MILL KD

  Perlové mlýny DYNO-MILL KD s horizontálně umístěnou mlecí komorou pro kontinuální dispergaci a mokré mletí v plně uzavřeném systému. Vhodné pro mletí všech čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou.

  DYNO-MILL ECM

  DYNO®-MILLy ECM jsou určeny pro dosažení velmi vysokých produkčních kapacit a to jak v režimu pasážových průchodů nebo cirkulace. Mlýny DYNO®-MILL ECM využívájí pro přenos energie na mlecí kuličky patentovanou technologii speciálních DYNO®-akcelerátorů. Díky unikátní konstrukci mlýna dochází k vytváření stálých vnitřních proudů mlecích elementů, čímž jsou zajištěna podobná spektra časů průchodu částic mlýnem a zároveň efektivnímu předání energie.

Ovládání

Hledání