Úvod » Produkty » Perlové mlýny » DYNO-MILL KD

Fotografie k: DYNO-MILL KD

DYNO-MILL KD

Perlové mlýny DYNO-Mill pro dispergaci a mokré mletí

Princip

Mlýny DYNO-Mill jsou kontinuálně pracující perlové mlýny s horizontálně umístěnou mlecí komorou. Jsou určeny pro dispergaci a mokré mletí v plně uzavřeném systému, vhodné pro mletí všech čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou. Produkt je externím čerpadlem vháněn do mlecí komory mlýna, kde speciálně navržené mlecí disky nasazené na hřídeli přenáší na mlecí kuličky potřebnou energii pro mletí a dispergaci.

Provedení

Mlýny DYNO-Mill jsou dostupné v různých provedeních, výbavách a velikostech od malých laboratorních mlýnů s objemem mlecí komory 0,15 l až po velké provozní stroje se 600 litrovými mlecími komorami. Široké rozpětí kapacit umožňuje výběr optimální velikosti mlýna pro každou aplikaci.

Modulární konstrukce

Všechny části stroje, které přicházejí do kontaktu s produktem nebo mohou podléhat opotřebení při mlecím procesu jsou snadno vyměnitelné a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů. Modulovatelná konstrukce umožňuje jednoduchou modifikaci i již používaného stroje.

Mlecí komora

Díky úzkému provedení mlecí komory je získáno úzké rozdělení prodlevy částic v mlýně. Mlecí komora je horizontálně umístěna, vnější plášť umožňuje vysokou efektivitu chlazení spirálovým proudem chladící vody. Možnost kontroly teploty mlecího procesu umožňuje mletí i vysoce viskózních tepelně citlivých produktů.

Materiály

Volba použitých materiálů je odvislá od velikosti mlýna a specifik zamýšlené aplikace. Části mlýna přicházející do styku s produktem mohou být vyrobeny ze slitiny tvrzené oceli, slitiny chromu, nerezové oceli, pochromované nerezové oceli, karbidu wolframu nebo syntetických materiálů.
Při vysokých nárocích na čistotu dispergace a mletí bez jakékoli kontaminace, lze mlýny s objemem mlecí komory do 60 litrů dodat v provedení s částí přichazejících do styku z produktem zhotovených z vysoce kvalitních slinutých materiálů nebo keramiky.

Mlecí kuličky

V závislosti na aplikaci a velikosti mlýna jsou používány skleněné, keramické nebo kovové mlecí kuličky o rozměrech od 0,15 mm - 3,0 mm. Použitý typ a velikost mlecích kuliček přímo ovlivňují dosažené výsledky mletí.

Separace mlecích kuliček

Na výstupu mlýna jsou mlecí kuličky od produktu separovány pomocí dynamické štěrbiny nebo speciálního štěrbinového síta. Volba použitého separačního systému závisí na specifikách zpracovávaného materiálu a typu mlýna.

Mlecí disky

Mlecí disky přenášejí na mlecí kuličky energii potřebnou pro dispergaci a mokré mletí. Tvar a způsob uspořádání disků zajišťuje kromě optimálních vstupů energie i optimální rozložení mlecích kuliček v mlecí komoře.

Elektrické prvky

Vypínače pro ovládání startérů motorů a prvky pro monitorování stavů jsou umístěny na mlýnu. Bezpečnostní provozní limity lze nastavovat v závislosti na aplikaci.

Přednosti

 • Kompletně uzavřený systém
 • Nejvyšší výkonnost
 • Snadné provozování a jednoduchá údržba
 • Optimální geometrie mlecí komory a mlecích disků
 • Velikost mlýna přiměřená každé aplikaci
 • Výběr různých typů materiálů pro části mlýna přicházející do styku s produktem

Aplikace

 • výroba barev a laků
 • výroba tiskařských inkoustů
 • směsi pro výrobu audio/video pásek
 • výroba pigmentů a barviv
 • potravinářský průmysl
 • plniva pro papír a plastový průmysl
 • výroba směsí pro faxový papír a termopapír
 • farmaceutický průmysl
 • agrochemický průmysl
 • mikrobiologie a biochemie

Technické údaje

Typ Objem mlecí komory (l)Výkon motoru (kW)Výrobní kapacita (kg/h)Váha (kg)
MULTI LABod


do
0,15
0,3
0,6
1,4
3,3
4,6
1


80
95
KD6(6)od
do

6
10
15
20
150

800
KD6(8)od
do
200600900
850
KD20Bod
do

16,5
17,5
24
70
500

700
KD25od
do

25
24
30
100
700

800
KD45Dod
do

46
36
45
180
1000

1600
KD60od
do

60
36
58
200
1300

1800
KD120Aod
do

128
55
75
300
2000

2400
KD190Aod
do

196
55
84
500
3000

2600
KD280Aod
do

196
55
84
800
5000

2900
KD600od
do

600
160
250
1000
8000

8000

Uvedené údaje jsou orientační a mohou se odlišovat dle zpracovávaného produktu a požadované kvality mletí. Specifické údaje a hodnoty jsou uváděny v technické dokumentaci a operačních manuálech jednotlivých mlýnů.